Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.12.2020. 14:27

(aukcija) Nabavka serverske opreme

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

572-7-1-11-3-6/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
IDB/JIB 4200772980004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Izedin Kurtovic
Adresa Dr. Ante Starčevića b.b./Hotel Ero
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 449-120
Faks (036) 449-122
Elektronska pošta izedin.kurtovic@fmrpo.gov.ba
Internet adresa www.fmrpo.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka serverske opreme

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka serverske opreme

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48821000-9 Mrežni serveri


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12820,51

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na adresi ugovornog organa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 dana po zaključenju ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

17.12.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2020. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Mostar, dr Ante Starčevića bb (Hotel Ero)
Datum i vrijeme 28.12.2020. 10:05

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija dostupna na portalu Javnih nabavki (sistem " E-nabavke). Tenderska dokumentacija se ne
dostavlja na druge načine. Postavljanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije i odgovora sa pojašnjenjem može
se izvršiti samo u formi i na način kako je definisano u sistemu " E-nabavke".


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Izedin Kurtovic
Adresa Dr. Ante Starčevića b.b./Hotel Ero
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 449-120
Faks (036) 449-122
Elektronska pošta izedin.kurtovic@fmrpo.gov.ba
Internet adresa www.fmrpo.gov.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Izedin Kurtovic
Adresa Dr. Ante Starčevića b.b./Hotel Ero
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 449-135
Faks (036) 449-122
Elektronska pošta izedin.kurtovic@fmrpo.gov.ba
Internet adresa www.fmrpo.gov.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: