Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.12.2020. 14:20

Nabavka i instaliranje nastavne opreme za radionice za izvođenje praktične nastave u Tehničkoj školi Trebinje

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5830-7-1-3-3-3/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RAZVOJNA AGENCIJA GRADA TREBINJA "TREDEA"
IDB/JIB 4401998370000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dražen Bošković
Adresa Stepe Stepanovića bb
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 245-470
Faks (059) 245-471
Elektronska pošta msptb@teol.net
Internet adresa www.msptb.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Trebinje

I 5.c. Djelatnost

Privreda i finansije

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i instaliranje nastavne opreme za radionice za izvođenje praktične nastave u Tehničkoj školi Trebinje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i instaliranje nastavne opreme za radionice za izvođenje praktične nastave u Tehničkoj školi Trebinje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39162000-5 Nastavna oprema
Dodatni predmet(i) 42612000-9 Centri za mašinsku obradu
  30232000-4 Periferna oprema
  38510000-3 Mikroskopi
  44510000-8 Alat
Dodatni predmet(i) 42662000-4 Oprema za zavarivanje
  42122450-9 Vakuumske pumpe
  38342000-4 Osciloskopi
  44112230-9 Linoleum
  44112310-4 Pregradni zidovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29892,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trebinje

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

DATO U TENDERSKOM DOKUMENTU

III 4. Ograničenja za učešće

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DATO U TENDERSKOM DOKUMENTU

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

DATO U TENDERSKOM DOKUMENTU

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DATO U TENDERSKOM DOKUMENTU

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 85,00 %
2 Rok isporuke 15,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

23.12.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.12.2020. 12:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao pod I 1
Datum i vrijeme 23.12.2020. 12:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: