Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.12.2020. 10:08

(HR) (izmjena) Nabavka opreme i dopune SN postrojenja u 4TS 29 Sopot

Izvor: Official Journal of the European Union, 15.12.2020.

Hrvatska-Zagreb: Oprema za trafostanice

2020/S 244-605643

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 090-215543)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HEP–Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 46830600751
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za nabavu Sjever
E-pošta: ods-nabavasjever@hep.hr
Telefon: +385 12887544
Telefaks: +385 12887536
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr/ods
Adresa profila kupca: www.hep.hr/ods

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Dopuna SN postrojenja u 4TS 29 Sopot – oprema

 

Referentni broj: 43-V-29/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
31682540 Oprema za trafostanice
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Dopuna SN postrojenja u 4TS 29 Sopot – oprema.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/12/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 090-215543

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 23/09/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 22/12/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 23/09/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 22/12/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: