Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.12.2020. 10:08

(MK) Nabavka i proizvodnja SCADA sistema za praćenje i upravljanje postrojenjem za prečišćavanje vode i rezervoarima za vodu za distributivnu mrežu

Izvor: Official Journal of the European Union, 16.12.2020.

Sjeverna Makedonija-Veles: Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)

2020/S 245-608874

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: PCE Derven
Poštanska adresa: Vardarska 18
Mjesto: Veles
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1400
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Blagoj Papazov
E-pošta: javninabavki@jkp-derven.com.mk
Telefon: +389 43231011
Telefaks: +389 043222608
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.jkp-derven.com.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: General public services
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Procurement and Manufacturing of SCADA Systems for Monitoring and Management of Water Treatment Plant and Water Tanks for Distribution Network

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka
44000000 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Procurement and Manufacturing of SCADA systems for Monitoring and Management of Water Treatment Plant and Water Tanks for Distribution Network for the needs of the Public Communal Enterprise Derven — Veles

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44000000 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
90000000 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša
48000000 Programski paketi i informacijski sustavi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.4)Opis nabave:

 

Procurement and Manufacturing of SCADA systems for Monitoring and Management of Water Treatment Plant and Water Tanks for Distribution Network for the needs of the Public Communal Enterprise Derven — Veles.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Certificate for Registered Trade.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/01/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 15/01/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

 

Main offices of PCE Derven — Derven, Meeting Hall.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: PCI ‘Derven’ Veles
Mjesto: Veles
Poštanski broj: 1400
Država: Sjeverna Makedonija
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/12/2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: