Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka računarske opreme: desktop računari sa monitorom, desktop računari tip 1 i tip 2, laptop računari i monitori

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

MINISTARSTVO FINANSIJA, PORESKA
UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 12-1-1-3-69/14
Broj obavještenja o nabavci: 12-1-1-1-65/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo finansija, Poreska uprava
Republike Srpske
Kontakt osoba: Dragica Vujić
Telefon: 051332300
Elektronska po{ta: kontakt@poreskaupravars.org
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka računarske opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka računarske opreme: desktop računari sa monitorom,
desktop računari tip 1 i tip 2, laptop računari i monitori
II.5 Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
407.500,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Banja Luka,Trg Republike Srpske br. 8
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana od dana potpisivanja ugovora
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa
i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 3.9.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 3
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
343.808,00 KM
V.4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
368.760,60 KM
V.5. Dodatne informacije
Postupak je poništen rješenjem Kancelarije za razmatranje
‘albi.
(C-14630-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: