Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka službenih putničkih automobila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I
TIJELA FBiH
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 155-1-1-3-85/14
Broj obavještenja o nabavci: 155-1-1-1-81/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH
Kontakt osoba: Bećir Šejtanić
Telefon: 033663424
Elektronska po{ta: javne.nabavke@szzpoitfbih.com.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka i isporuka dva službena putnička automobila
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka dva službena putnička automobila Detaljno
opisano u specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji tenderske dokumentacije (Aneks 3)
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
68.376,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco adresa ugovornog organa
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena sa uračunatim popustom, carinom i porezom
na dodanu vrijednost, učešće: 90,00%
2. Rok isporuke, učešće: 10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 11.9.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
66.153,85 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
66.153,85 KM
(C-14820-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: