Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka hljeba, mesa, mlijeka, ulja, margarina, brašna i tjestenine, piletine i ribe, voća i povrća...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

JU DOM PENZIONERA U TREBINJU
OBAVIJEST
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE
BROJ 377-1-1-3-14/14
Broj obavijesti o nabavi: 377-1-1-1-11/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JU DOM PENZIONERA U TREBINJU
Kontakt osoba: Nada Stanišić
Telefon: 059280616
Elektronska po{ta: dompenz.tb@teol.net
I.2. Vrsta ugovornog organa,razina i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Razina: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2 Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova: 10
II.2.b Poništava se: Jedan lot
II.2.b-1 Redni brojevi lotova: 10
II.4. Opis
II.4.a Naziv predmeta ugovora
sukcesivna nabavka roba za pripremu obroka
II.4.b Kratak opis predmeta ugovora
lot 1. hljeb, lot 2. konzumna jaja, lot 3. mlijeko i mliječni proizvodi,
lot 4. meso, lot 5. mesne prerađevine, lot 6. brašno i tjestenina, lot 7.
piletina i riba, lot 8. ulje, margarina, začini i napici, lot 9. zaleđeno
povrće, lot 10. svježe voće i povrće
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
nabavka svježeg voća i povrća
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
sukcesivna isporuka prema potrebi ugovornog organa
II. Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentacijij
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
18.100,00 KM
II.2 Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci od potpisivanja ugovora
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
JU Dom penzionera u Trebinju, Gradina bb
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 27.8.2014.
(C-14775-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: