Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.12.2020. 13:23

(poništenje aukcije) Nabavka goriva i tečnosti za vjetrobranska stakla službenih motornih vozila

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1292-1-1-18-4-20/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
IDB/JIB 4201159630005
Kontakt osoba ZAKIR HERGIĆ
Adresa Fehima ef. Čurčića 6
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 563-360
Faks (033) 563-361
Elektronska pošta info@fuzip.gov.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA ROBA - GORIVO I TEČNOSTI ZA VJETROBRANSKA STAKLA SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA ROBA - GORIVO I TEČNOSTI ZA SLUŽBENA MOTORNA VOZILA FUZIP-a

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

25.000 LITARA DIZEL GORIVA, 36.000 LITARA BENZIN GORIVA, 500 LITARA TECNOSTI ZA VJETROBRANSKA STAKLA

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

BENZINSKE STANICE DOBAVLJAČA

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1(JEDNA) GODINA DANA OD DANA POTPISIVANJA UGOVORA

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Odluka o poništenju otvorenog postupka broj 01-04-6-04631-3/2020 od 05.11.2020. godine, broj oavještenja 1292-1-1-18-
3-12/20 od 08.10.2020. godine zbog dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli
predvidjeti u vrijeme postupka jabvne nabavke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

5.11.2020.

V 5. Dodatne informacije

Na odluku o poništenju otvorenog postupka broj 01-04-6-04631-3/2020 od 05.11.2020. godine, je izjavljena žalba koja je
Zaključkom Ureda za razmatranje žalbi broj :JN2-03-07-1-3370-6/20 od 10.12.2020. godine odbačena.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: