Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka digitalnog color doppler ultrazvučnog aparata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 465-1-1-3-60/14
Broj obavještenja o nabavci: 465-1-1-1-47/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna ustanova "Dom zdravlja" Zenica
Kontakt osoba: Amra Bajramović
Telefon: 032444391
Elektronska po{ta: domzdravljazenica@gmail.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: ZENICA
I.2.c. Djelatnost: Zdravstvo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka digitalnog color doppler ultrazvučnog aparata
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
45.000,00
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
45.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
FCO skladište kupca
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
3 mjeseca
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00%
2. Garantni rok, učešće: 15,00%
3. Rok plaćanja, učešće: 10,00%
4. Rok isporuke, učešće: 5,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 13.8.2014.
(C-14651-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: