Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka reklamnih majica sa štampom

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA
BIJELJINA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 1393-6-1-3-10/14
Broj obavještenja o nabavci: 1393-6-1-1-5/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Turistička organizacija Grada Bijeljina
Kontakt osoba: Vanja Šubarić
Telefon: 055224510
Elektronska po{ta: turistbn@gmail.com
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: BIJELJINA
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka reklamnih majica.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka reklamnih majica sa štampom.
II.5 Ukupna količina ili obim ugovora
590
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
3.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Bijeljina
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2014.
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Pregovarački postupak s objavljivanjem obavještenja o nabavci
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa
i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 11.9.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 3
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
2.980,00 KM
V.4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
4.230,00 KM
(C-14575-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: