Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka sadnica šumskog drveća za pošumljavanje

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

BRČKO DISTRIKT BiH
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 257-7-1-4-1402/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Staniša Čonda
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049212708
Faks: 049212708
Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa:www.nabavka.bdcentral.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Brčko distrikt
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka sadnica šumskog drveća za pošumljavanje u privatnim šu-
mama namjenjenih za donaciju vlasnicima parcela koji su podnijeli
zahtjev Odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za dod-
jelu šumskih sadnica za pošumljavanje LOT 1 - LOT 8
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka sadnica šumskog drveća za pošumljavanje u privatnim
šumama namjenjenih za donaciju vlasnicima parcela koji su pod-
nijeli zahtjev Odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za
dodjelu šumskih sadnica za pošumljavanje:
Lot 1 - Hrast kitnjak, 2+0,
Lot 2 - Hrast lužnjak, 2+0,
Lot 3 - Bijeli jasen, 2+0,
Lot 4 - Gorski javor, 2+0,
Lot 5 - Bagrem, 2+0,
Lot 6 - Topola, 1/2
Lot 7 - Smrča, 2+2,
Lot 8 - Bijeli bor, 2+2
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 1.10.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Vlada Brčko Distrikta BiH,Odjel za stručne i
administrativne poslove, Pododjel za javne nabave, kancelarija 68,
Bulevar Mira broj 1, 76100 Brčko
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
TENDERSKA DOKUMENTACIJA SE MOŽE PREUZETI BEZ
NAKNADE, LIČNO U KANCELARIJI 68 U ZGRADI VLADE
BRČKO DISTRIKTA BIH ILI PUTEM POŠTE UZ PISANI
ZAHTJEV od 22.09. do 01.10.2014. godine
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Staniša Čonda
Adresa: Bulevar mira 1
Poštanski broj: 76000
Opština/Grad: Brčko distrikt
Telefon: 049216594
Faks: 049216594
Elektronska po{ta: stanisa.conda@bdcentral.net
(D-14618-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: