Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka udžbenika i knjiga

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

UNIVERZITET U SARAJEVU
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 682-7-1-4-36/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UNIVERZITET U SARAJEVU
Kontakt osoba: ALMASA TUHČIĆ
Adresa: OBALA KULINA BANA 7/II
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200494560007
Telefon: 033225513
Faks: 033565118
Elektronska pošta: almasa.t@unsa.ba
Internet adresa:www.unsa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.3.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Udžbenici i knjige
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Udžbenici i knjige po Specifikaciji koja je sastavni dio
Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 30.9.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije dobavljač može
uputiti ugovornom organu u pismenoj formi putem faksa broj:
(033) 565-118, elektronske pošte: almasa.tŽunsa.ba ili putem
telefona broj: (033) 225-513, s tim što je i u tim slučajevima dužan
dostaviti zahtjev u pismenoj formi. Ugovorni organ će tendersku
dokumentaciju dostaviti dobavljaču lično ili putem pošte i to u roku
od tri dana od dana prijema zahtjeva. Tenderska dokumentacija je
objavljena i na web stranici ugovornog organa: www.unsa.ba
(javne nabavke). Za tendersku dokumentaciju se ne plaća naknada.
(D-14698-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: