Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka protivpožarne opreme: aparati za gašenje požara, vatrogasno ćebe...

Izvor: eKapija.ba, 19.09.2014.

Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča

Naš znak: 07-7866/14 

Datum: 19.09.2014. godine

 

Poziv za dostavu ponuda za nabavku protivpožarne opreme

 

Pozivamo Vas da dostavite ponude za nabavku protivpožarne opreme

1. Predmet ponude

1. Aparat za gašenje požara CO2 -5......................................................kom 27         

2. Aparat za gašenje požara S-9 (pod stalnim pritiskom).......................kom 33            

3. Aparat za gašenje požara S-50 (pod stalnim pritiskom).....................kom 14          

4. Vatrogasno ćebe, dim: 1,5 x 2,0 m (sa metalnom kutijom).................kom 31   

5. Sanduk za pijesak sa poklopcem i lopatom, V=0,5 m3......................kom 13

   izrađen od cinkovanog lima, obojen crvenom bojom RAL 3000

6. Vatrogasna sjekira 900 mm - 2,4kg (DIN 14900)...............................kom 2          

7. Vatrogasna čakija 2,5 m.....................................................................kom 2        

   (dvodjelna, sa drvenom drškom i kukom od kovanog čelika)

Tehničke karakteristike i zahtjevi:

- ponuđeni aparati za gašenje požara moraju biti u skladu sa EN 3-6:2010,

- isporučiti odgovarajuće nosače za kačenje na zid prenosnih aparata za gašenje požara,

- uz isporuku aparata za gašenje požara dostaviti zapisnik o njihovom servisiranju,

- u ponudi navesti proizvođača i priložiti slike ponuđene protivpožarne opreme

2. Priprema ponude

Ponuda treba da sadrži sledeću dokumentaciju:

1 Puni naziv i adresa ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail adresa,

2 Cijena ponuđene robe,

4 Rok isporuke,

5 Način plaćanja-odloženo (za avansnu uplatu potrebno je dostaviti bankarsku garanciju u visini traženog avansa),

6 Važnost ponude,

7 Slike ponuđene protivpožarne opreme,

8 Certifikat o usklađenosti aparata za gašenje požara sa EN 3-6 : 2010

Cijene iskazati bez PDV-a  

3. Dostava ponude

Ponude se dostavljaju lično ili poštom na adresu:

„ RAFINERIJA ULJA MODRIČA" a.d. Vojvode Stepe Stepanovića 49 74480 Modrica

Sa naznakom „Ponuda za protivpožarnu opremu (novi blending) - ne otvarati" Ponuđač snosi sam sve troškove vezane za podnošenje ponude.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 15.10.2014. godine

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Službi zaštite kontakt osoba - Damjanović Nebojša tel. 066 704 939

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: