Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.12.2020. 09:24

(aukcija) Nabavka opreme za modernizaciju teleinformacionog sistema BH-Gasa prema projektu broj 97-EL/18, I faza

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

876-1-1-174-3-47/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BH-GAS D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200197860000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Merisa Šušić Omanović
Adresa Obala Kulina bana 8/3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 724-220
Faks (033) 661-621
Elektronska pošta direkcija@bh-gas.ba
Internet adresa www.bh-gas.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Modernizacija teleinformacionog sistema BH-Gasa prema projektu broj 97-EL/18 I faza po lot-ovima

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Modernizacija teleinformacionog sistema BH-gasa prem aprojektu broj 97-EL/18 I faza po lot-ovima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi
Dodatni predmet(i) 31682210-5 Mjerna i upravljačka oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD i ZJN BiH

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema članu 46. ZJN BiH i TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema članu 47. ZJN BiH i TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema članu 49. ZJN BiH i TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.02.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Obala Kulina bana 8/III, 71000 Sarajevo
Datum i vrijeme 04.02.2021. 12:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT- 1 - Dispečerski centar, Direkcija Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

500000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.02.2021. 12:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2- Udaljeni tehnološki objekti, MRS, MS, BS

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

600000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.02.2021. 12:30INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name BH-Gas d.o.o.
UIN 4200197860000
Contact person Merisa Šušić Omanović
Address Obala Kulina bana 8/3
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 724-220
Fax number (033) 661-621
Email address direkcija@bh-gas.ba
Website address www.bh-gas.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Production, transport and distribution of gas and heat

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Modernization of BH-Gas teleinformation system according to project number 97-EL / 18 I phase, according to Lots

II 1.b. Description of the object of the contract

According to the tender documentation

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 48000000-8 Software package and information systems
Additional object(s) 31682210-5 Instrumentation and control equipment


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to the tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

 

Lot number Name Date
1 LOT- 1 - Dispečerski centar, Direkcija Sarajevo 2 26.01.2021.
2 LOT 2- Udaljeni tehnološki objekti, MRS, MS, BS 2 26.01.2021.


III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time
1 LOT- 1 - Dispečerski centar, Direkcija Sarajevo 0 04.02.2021. 12:00
2 LOT 2- Udaljeni tehnološki objekti, MRS, MS, BS 0 04.02.2021. 12:00

 

 

Address and place Obala Kulina bana 8, Sarajevo

 


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: