Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.12.2020. 14:22

(aukcija) Nabavka repromaterijala i reagenasa za imunohematološko testiranje DDK na aparatu u vlasništvu Zavoda

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1067-1-1-332-3-110/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200671280001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Omar Fazlić
Adresa Čekaluša 86
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 567-300
Faks (033) 567-333
Elektronska pošta tenderi@ztmfbih.ba
Internet adresa www.ztmfbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

REPROMATERIJAL I REAGENSI ZA IMUNOHEMATOLOŠKO TESTIRANJE DDK NA APARATU U VLASNIŠTVU ZAVODA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.01.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
Datum i vrijeme 29.01.2021. 10:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

REAGENSI ZA IMUNOHEMATOLOŠKO TESTIRANJE DDK NA APARATU U VLASNIŠTVU ZAVODA TECHNO BIORAD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi


III Ukupna količina ili obim ugovora
KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

97400,65

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.01.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

REPROMATERIJAL ZA IMUNOHEMATOLOŠKO TESTIRANJE DDK NA APARATU U VLASNIŠTVU ZAVODA TECHNO BIORAD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33194220-4 Potrepštine za transfuziju krvi


III Ukupna količina ili obim ugovora
KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

889,95

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.01.2021. 10:30

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: