Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.12.2020. 09:52

(HR) (izmjena) Nabavka pametnih prometnih rješenja upotrebom IKT – Projekt ZUM 4.0

Izvor: Official Journal of the European Union, 22.12.2020.

Hrvatska-Zadar: Informacijski sustavi i poslužitelji

2020/S 249-620750

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 225-552756)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zadar
Nacionalni registracijski broj: 09933651854
Poštanska adresa: Narodni trg 1
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Josip Milić
E-pošta: javna.nabava@grad-zadar.hr
Telefon: +385 23208165
Telefaks: +385 23208198
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.grad-zadar.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava pametnih prometnih rješenja upotrebom IKT- Projekt ZUM 4.0

 

Referentni broj: VN 050-2/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
48800000 Informacijski sustavi i poslužitelji
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave jest nabava, isporuka i stavljanje u funkciju opreme i pametnih prometnih rješenja upotrebom IKT-a na lokacije Naručitelja i projektnih partnera, a kako bi se u sustav javnog prijevoza, te prometa u mirovanju uvele nove integrirane digitalne usluge kao i pripadajuće usluge instalacije i montaže opreme, kao i edukacije osoblja Naručitelja i projektnih partnera.Predmet nabave sastoji se od 5 glavnih osnovnih cjelina (podsustava):

1. sustav elektroničke naplate u javnom prijevozu,

2. sustav informiranja u prometu i javnom prijevozu,

3. sustav pametnog parkiranja,

4. centralni informacijski sustav,

5. web portal i mobilna aplikacije za pristup objedinjenim uslugama.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/12/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 225-552756

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 23/12/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 29/12/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 23/12/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 29/12/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: