Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.12.2020. 10:25

(aukcija) Nabavka repromaterijala i reagensa za imunohematološko testiranje pacijenata u Zavodu uz potpuno atomatizovani aparat na korištenje

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1067-1-1-331-3-113/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200671280001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ersudina Osmanagic,mag.oec.
Adresa Čekaluša 86
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 567-300
Faks (033) 567-333
Elektronska pošta tenderi@ztmfbih.ba
Internet adresa www.ztmfbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Repromaterijal i reagensi za imunohematološko testiranje pacijenata u Zavodu uz potpuno atomatizovani aparat na
korištenje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Repromaterijal i reagensi za imunohematloško testiranje pacijenata u Zavodu uz potpuno automatizovani aparat na
korištenje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je navedeno u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

128205,13

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH, Čekaluša 86, Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12/dvanaest mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

-

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je definisano TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kako je definisano TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kako je definisano TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

20.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.01.2021. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH,Čekaluša 86, I sprat -Sala konzilija
Datum i vrijeme 20.01.2021. 13:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Emina Čolpa, tehnički sekretar
Adresa Čekaluša 86
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 567-300
Faks (033) 567-333
Elektronska pošta tenderi@ztmfbih.ba
Internet adresa www.ztmfbih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Ersudina Osmanagic
Adresa Čekaluša 86
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 567-320
Faks (033) 567-333
Elektronska pošta tenderi@ztmfbih.ba
Internet adresa www.ztmfbih.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: