Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.12.2020. 07:50

Nabavka informatičke opreme

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

7385-1-1-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA
IDB/JIB 4227257850055
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dubravka Plosko
Adresa Sjeverni logor b.b.
Poštanski broj 88104 Mostar (bhp sa)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 281-160
Faks (036) 281-160
Elektronska pošta info@fit.ba
Internet adresa www.fit.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka informatičke opreme

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

U cilju kontinuiteta rada Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, pokreće se postupak
javne nabavke roba pod nazivom: „Nabavka informatičke opreme LOT 1 Nabavka računara i izuzimanje postojećih računara;
LOT 2 Nabavka laptopa i opreme; LOT 3 Nabavka opreme za laboratoriju robotike“.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

14.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.01.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sjeverni logor 12, 88 000 Mostar
Datum i vrijeme 14.01.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka računara i izuzimanje postojećih računara

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ponuđač je pored isporuke računarske opreme koja je predmet LOT-a 1 obavezan izuzeti stare računare i monitore
ugovornog organa koji su navedeni i opisani u specifikaciji u Aneksu 2, Prilog 2.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

55175,38

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

35-60 dana

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.01.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.01.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.01.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka laptopa i opreme

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka laptopa za potrebe Ugovornog organa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

72158,35

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

35-60 dana

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 14.01.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.01.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme za laboratoriju robotike

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dodatne kompjuterske opreme

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12657,43

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

35-60 dana

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 14.01.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.01.2021. 13:00

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: