Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.12.2020. 11:12

(pregovarački postupak) Nabavka mlaznog goriva - kerozin JET A1

Izvor: Akta.ba, 21.12.2020.

Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka

 

Broj: 01-909-2/20

Datum: 21.12.2020.

 

POZIV ZA DOSTAVLjANјE PONUDA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENјA ZA NABAVKU ROBE

 

Za: SINTEKO PLUS DOO Proleterska cesta 41000 LjUBLjANA

 

e-mail: sintekoplus@yahoo.com

 

PREDMET: Poziv za dostavlјanje ponuda u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku mlaznog goriva - kerozin JET A1

 

Poštovani,

 

U ime „Aerodromi Republike Srpske" a.d., Banja Luka, pozivamo Vas da u skladu sa članom 28. Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH» br. 39/14) učestvujete u pregovaračkom postupku javne nabavke bez objave obavještenja za nabavku mlaznog goriva JETA1.

 

Detalјno obrazloženje razloga za provođenje postupka nabavke:

 

Zbog žalbenih postupaka koji su blokirali redovan postupak javne nabavke, a koji traju od maja ove godine nismo u mogućnosti provoditi redovne postupke javne nabavke, a potreba je da sukcesivno snabdijevamo avio Kompanije gorivom, na smo stoga prinuđeni pokrenuti pregovarački postupak bez objave obavještenja.

 

S obzirom na specifičnu prirodu posla Ugovornog organa (domaći i međunarodni avio prevoz), radi održivosti poslovanja i redovnog obavlјanja djelatnosti, Ugovorni organ se ne smije dovesti u situaciju da ostane bez zaliha mlaznog goriva, kao i činjenicu da je uredno snabdijevanje mlaznim gorivom od opšteg interesa.

 

S obzirom na gore navedeno, ovim Vas pozivamo da dostavite početnu ponudu za nabavku mlaznog goriva u okviru pregovaračkog postupka bez objavlјivanja obavještenja o nabavci.

 

Po prijemu početne ponude, Komisija za javnu nabavku „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka će pregledati početnu ponudu, kako bi utvrdila da li su uslovi za učešće zadovolјeni i da li je ponuda prihvatlјiva.

 

Nakon toga, ako početna ponuda bude prihvatlјiva, održaće se pregovori u vezi sa dostavlјenom početnom ponudom.

 

Nakon zaklјučenja pregovora, ponuđač će biti pozvan da dostavi konačnu ponudu u pismenoj formi.

 

Komisija za javne nabavke će pregledati konačnu ponudu i provjeriti da li je u skladu sa održanim pregovorima.

 

Ukoliko konačna ponuda bude u skladu sa održanim pregovorom, Komisija će dati preporuku o dodjeli Ugovora ponuđaču koji je dostavio prihvatlјivu konačnu ponudu. Da bi bio pozvan na pregovore, ponuđač mora da dostavi početnu ponudu i pri tome ispuni minimalne uslove za kvalifikaciju koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji.

 

Početna ponuda se dostavlјa na slјedeću adresu:

 

„Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, Mahovlјani bb, 78 250 Laktaši, najkasnije do 22.12.2020. godine do 09,00 časova.

 

Milan Račić

Direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: