Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.12.2020. 09:49

(MK) Nabavka medicinskih naprava, lijekova i proizvoda za osobnu njegu

Izvor: Official Journal of the European Union, 23.12.2020.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

2020/S 250-626563

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: University Clinic of Cardiology
Nacionalni registracijski broj: 19280/2020
Poštanska adresa: Vodnjanska 17, Meri Mandalova
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK008 Скопски (Skopski)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: University Clinic of Cardiology
E-pošta: sonjajanakieva1@gmail.com
Telefon: +389 023147576/023147181/023164134
Telefaks: +389 023211662
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://e-nabavki.gov.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: University hospital
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Angiograpfhic Sterile Set

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka
33000000 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Angiograpfhic sterile set.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 14 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK008 Скопски (Skopski)
II.2.4)Opis nabave:

 

1.1)Tablecloth with dimensions 150 x 190 cm ± 10 cm with reinforced part of non-woven textile or working absorbent vlieseline part with dimensions of 75 x 190 cm ± 10 cm and double-sided polyethylene foil of at least 35 x 190 cm ± 10 cm - 1 piece.

1.2) Plastic container with dimensions 30 x 30 x 9 cm +/- 5 cm - 1 piece.

1.3) Angiographic radial femoral cover for patient with dimensions 240 cm x 330 cm (+/- 15 cm), composed of at least 3 layers around the field of work, with openings for femoral and radial access, integrated transparent foil on both sides of at least 65 cm x 225 cm for control access, absorbent part at least 100 cm x 225 cm +/- 5 cm cm in the middle along the length, ie 100-115 x 240-245 +/- 5 cm above and reinforced part of at least 75 cm x 135 cm at the level on the openings, ie on the work field, two oval or round openings with at least 7 cm +/- 2 cm and two oval or round openings with 9 cm +/- 2 cm. The distance between the femoral and radial openings should be at least 35 cm. Made with high quality with absorption of the reinforced working part-field of least absorption of 400 ml/m2 +/- 20 ml and run off of at least 45 % and water column of at least 150 cm for liquid resistance as well as tear resistance at least 180N on dry and wet - 1 piece.

1.4) Absorbent gauze (lined) made of 100 % cotton or non-woven textile, 4 layers with dimensions of at least 40 cm x 40 cm or larger with RTG visible tape - 3 pieces.

1.5) Adhesive operative cover of non-woven textile with dimensions 50 x 50 cm ± 10 cm of at least two-layer absorbent material - 2 pieces.

1.6) Transparent cover for equipment round (for part of the angiograph) with a diameter of at least ∅ 75 cm - 1 piece.

1.7) Transparent cover for equipment (for part of the angiograph) with rectangular shape with dimensions of at least 75 cm x 75 cm to 80 x 100 cm - 1 piece.

1.8) Manifold, transparent, weighing at least 25 grams, high quality, with rotary M luer curl top and with 3 outlets and stopcocke, right OFF on the stopcock, with pressure resistance of at least 500 PSI, - 1 piece.

1.9) Plastic syringe of 20 ml which is composed of two parts (clip and plastic body) with tip luer without a nut - 1 piece.

1.10) Plastic syringe of 10 ml which is composed of two parts (clip and plastic body) with tip luer without a nut - 1 piece.

1.11) Angiographic control syringe with a capacity of 10 ml, high quality, with a tip with a rotating M luer lock - 1 piece.

1.12) Subcutaneous needle of 26G or thinner and at least 12 mm long - 1 piece.

1.13) Plastic containers minimum 250 ml - 2 pieces.

1.14) Sterile gauze minimum 12 layers with dimensions 10 x 10 cm - 50 pieces.

1.15) Gauze swabs — white with size No 4 - 6 pieces.

1.16) Extension hose for pressure monitoring with connector luer lock M/F length from 150 cm to 200 cm with high quality - 1 piece.

1.17) Infusion system with a durability of at least 2 bar, with a chamber having a filter and a vent, with a hose with a lumen of at least 3 mm, connector LL and a hose length of 180 cm ± 10 cm.- 2 pieces.

1.18) High quality surgical coats with 4-layer SMMS material size XL with a length of 145 cm ± 10 cm. Reinforcement for protection against fluids in the thoracic part at least 50 cm horizontally, vertically at least 100 cm. Strengthening in the sleeves of at least 40 cm - 3 pieces.

1.19) High quality sterile surgical gloves, made of Polyisoprene or related quality material, without latex and talc that meet the standards MDD 93/42/EWG and PPE (EU) 2016/425 with AQL ≤0.65, thickness 0.19-0.24 mm, breaking force ≥9 N according to the standard EN 455-2 size 6.5 - 1 pair.

1.20) High quality sterile surgical gloves, made of Polyisoprene or related quality material, without latex and talc that meet the standards MDD 93/42/EWG and PPE (EU) 2016/425 with AQL ≤0.65, thickness 0.19-0.24 mm, tear strength ≥9 N according to the standard EN 455-2 size 7 - 1 pair.

1.21) High quality sterile surgical gloves, made of Polyisoprene or related quality material, latex free and without talc.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 14 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/01/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/01/2021
Lokalno vrijeme: 12:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: University Clinic of Cardiology
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/12/2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: