Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.12.2020. 09:38

(HR) (izmjena) Nabavka postrojenja za ukapljivanje-recikliranje helija – ponovljeni postupak

Izvor: Official Journal of the European Union, 24.12.2020.

Hrvatska-Zagreb: Posude za ukapljeni plin

2020/S 251-630243

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 220-539856)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Institut za fiziku
Nacionalni registracijski broj: 77627408491
Poštanska adresa: Bijenička cesta 46
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dunja Epih
E-pošta: depih@ifs.hr
Telefon: +385 14698888
Telefaks: +385 14698890
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ifs.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Postrojenje za ukapljivanje-recikliranje helija – ponovljeni postupak

 

Referentni broj: MV-R-10/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
44612000 Posude za ukapljeni plin
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je „Postrojenje za ukapljivanje/recikliranje helija – ponovljeni postupak", po grupama predmeta nabave,

Grupa 1. Transportne posude za tekući helij, Grupa 2. Balon za reciklirani plin helij, Grupa 3. Baterije za skladištenje plina helija pod tlakom

Grupa 4. Stacionarni spremnik za tekući dušik

Grupa 5. Sustav za hlađenje, Grupa 6. Transportne posude za tekući dušik, Grupa 7. Kompresor za zrak.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/12/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 220-539856

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 29/12/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 04/01/2021
Lokalno vrijeme: 13:30
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 29/12/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 04/01/2021
Lokalno vrijeme: 13:30
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: