Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.12.2020. 12:21

(aukcija) Nabavka rezanog cvijeća za 2021. godinu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

913-7-1-86-3-3/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP "KOMEMORATIVNI CENTAR" D.O.O. TUZLA
IDB/JIB 4209335690002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amer Hajdarhodžić
Adresa Kojšino 31
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 360-910
Faks (035) 264-270
Elektronska pošta jkpkct@yahoo.com
Internet adresa www.komemorativni-centar.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

REZANO CVIJEĆE ZA 2021

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

REZANO CVIJEĆE

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03121200-7 Rezano cvijeće


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 4. Ograničenja za učešće

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

8.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.01.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
Datum i vrijeme 08.01.2021. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: