Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.12.2020. 13:14

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i ugradnje čeličnih zaštitnih ograda na mostovima koji se nalaze na području naseljenih mjesta Vukosavci, Pirkovci i Jablanica – Opština Lopare

Izvor: Akta.ba, 26.11.2020.

Na osnovu člana 18. stav 1) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), a u vezi sa članom 9. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova („Službeni glasnik opštine Lopare“, broj: 1/16) i članom 4. stav 3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik opštine Lopare“, broj: 12/15) Načelnik opštine Lopare, d o n o s i

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke

 

I

Ovom Odlukom odobrava se pokretanje  Strana 8 Službeni glasnik opštine Lopare – broj: 6/20 26.11.2020. postupka za nabavku i ugradnju čeličnih zaštitnih ograda na mostovima koji se nalaze na području naseljenih mjesta Vukosavci, Pirkovci i Jablanica – Opština Lopare, prema JRJN 34928320-7, zaštitne ograde.

 

II

Procijenjena vrijednost sredstava potrebnih za realizaciju javne nabavke iznosi 5.974,00 KM, bez uračunatog PDV-a. Sredstva za nabavku robe iz tačke I ove Odluke obezbijediće se u budžetu opštine Lopare za 2020. godinu.

 

III

Za predmetnu javnu nabavku vodiće se postupak Direktnog sporazuma.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Lopare“.

 

R E P U B L I K A S R P S K A

OPŠTINA LOPARE

Načelnik opštine

 

Broj: 02/5-404-90-1/20 N A Č E L N I K

Datum, 12.10.2020. Rado Savić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: