Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.12.2020. 10:00

(HR) Nabavka kemikalija i potrošnog materijala za projekt PERSPIRE

Izvor: Official Journal of the European Union, 28.12.2020.


Hrvatska-Zagreb: Kemijski proizvodi

2020/S 252-635546

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Institut Ruđer Bošković
Nacionalni registracijski broj: 69715301002
Poštanska adresa: Bijenička cesta 54
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Anita Nekić Graovac Alma Vereget
E-pošta: alma.vereget@irb.hr
Telefon: +385 14561057
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.irb.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0045842

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: Znanstveno-istraživačka djelatnost

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Kemikalije i potrošni materijal za projekt PERSPIRE

Referentni broj: 799

II.1.2)Glavna CPV oznaka

24000000 Kemijski proizvodi

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Kemikalije i potrošni materijal za projekt PERSPIRE.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 628 400.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Oprema i potrošni materijal za laboratorijski eksperiment

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33140000 Medicinski potrošni materijal

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR HRVATSKA

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Oprema i potrošni materijal za laboratorijski eksperiment.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 12 800.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 30

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

Nabava predmeta nabave se provodi u okviru EU projekta „Potencijal rizosfernog mikrobioma u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama“ kod projektnog prijedloga: KK.05.1.1.02.0001, koji se sufi...

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Plastični i stakleni potrošni materijal

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

38437000 Laboratorijske pipete i pribor

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR HRVATSKA

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Plastični i stakleni potrošni materijal.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 192 560.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 30

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

Nabava predmeta nabave se provodi u okviru EU projekta „Potencijal rizosfernog mikrobioma u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama“ kod projektnog prijedloga: KK.05.1.1.02.0001, koji se sufi...

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Reagensi za izolaciju i uzgoj mikroorganizama

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33696500 Laboratorijski reagensi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR HRVATSKA

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Reagensi za izolaciju i uzgoj mikroorganizama

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 49 040.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 30

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

Nabava predmeta nabave se provodi u okviru EU projekta „Potencijal rizosfernog mikrobioma u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama“ kod projektnog prijedloga: KK.05.1.1.02.0001, koji se sufi...

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Reagensi za kemijske analize

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33696300 Kemijski reagensi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR HRVATSKA

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Reagensi za kemijske analize.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 72 400.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 30

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

Nabava predmeta nabave se provodi u okviru EU projekta „Potencijal rizosfernog mikrobioma u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama“ kod projektnog prijedloga: KK.05.1.1.02.0001, koji se sufi...

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Reagensi za molekularno-biološke analize

Grupa br.: 5

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33696000 Reagensi i kontrastna sredstva

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR HRVATSKA

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Reagensi za molekularno-biološke analize

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 193 600.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 30

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

Nabava predmeta nabave se provodi u okviru EU projekta „Potencijal rizosfernog mikrobioma u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama“ kod projektnog prijedloga: KK.05.1.1.02.0001, koji se sufi

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Potrošni materijal za analitičke instrumente

Grupa br.: 6

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR HRVATSKA

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Potrošni materijal za analitičke instrumente

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10

Cijena - Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 108 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 30

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

Nabava predmeta nabave se provodi u okviru EU projekta „Potencijal rizosfernog mikrobioma u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama“ kod projektnog prijedloga: KK.05.1.1.02.0001, koji se sufi...

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 15/01/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 15/01/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Kako je navedeno u DON-u.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

23/12/2020

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: