Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.12.2020. 10:23

(poništenje aukcije) Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala za vađenje krvi kod odraslih i kod djece, lotovi: 1 i 2

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

29-1-1-123-4-201/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200174570004
Kontakt osoba Melisa Krnić
Adresa Vrazova 11
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 292-607
Faks (033) 292-607
Elektronska pošta melisa.krnic@judzks.ba
Internet adresa www.judzks.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Svi lotovi

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Laboratorijski potrošni materijal

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

laboratorijski potrošni materijal za vađenje krvi kod odraslih i kod djece

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 38437000-7 Laboratorijske pipete i pribor


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Laboratorijski materijal za vađenje krvi odraslih

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Laboratorijski materijal za vađenje krvi kod odraslih

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema
Dodatni predmet(i) 38437000-7 Laboratorijske pipete i pribor

II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

155500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magacin ugovornog organa

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Postupak se poništava u skadu sa Rješenjem URŽ-a broj JN2-03-07-1-3375-7/20 od 23.11.2020. godine.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

25.12.2020.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Laboratirijski materijal za vađenje krvi kod djece

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Laboratirijski materijal za vađenje krvi kod djece

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema
Dodatni predmet(i) 38437000-7 Laboratorijske pipete i pribor

II Ukupna količina ili obim ugovora

Data u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magacin ugovornog organa

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Postupak se poništava u skadu sa Rješenjem URŽ-a broj JN2-03-07-1-3375-7/20 od 23.11.2020. godine.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

25.12.2020.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: