Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.12.2020. 09:10

(MK) Nabavka prenosnih i ličnih računara za potrebe osnovnih i srednjih škola u opštini Veles

Izvor: Official Journal of the European Union, 29.12.2020.


Sjeverna Makedonija-Veles: Prenosiva računala

2020/S 253-639026

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Municipality of Veles
Nacionalni registracijski broj: MK
Poštanska adresa: Panko Brasnar 1
Mjesto: Veles
NUTS kod: MK001 Вардарски (Vardarski)
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: opve@veles.gov.mk
Telefon: +389 43232406
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://veles.gov.mk
Adresa profila kupca: https://e-nabavki.gov.mk/

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Primary School Stefan Gajdov
Nacionalni registracijski broj: MK
Mjesto: Veles
NUTS kod: MK001 Вардарски (Vardarski)
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: opve@veles.gov.mk
Telefon: +389 43232406
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://veles.gov.mk
Adresa profila kupca: https://e-nabavki.gov.mk/

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: High School Gimnasium Koco Racin
Nacionalni registracijski broj: MK
Poštanska adresa: Panko Brasnar 1
Mjesto: Veles
NUTS kod: MK001 Вардарски (Vardarski)
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: opve@veles.gov.mk
Telefon: +389 43232406
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://veles.gov.mk
Adresa profila kupca: https://e-nabavki.gov.mk/

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: High School Kole Nedelkovski
Nacionalni registracijski broj: MK
Poštanska adresa: Panko Brasnar 1
Mjesto: Veles
NUTS kod: MK001 Вардарски (Vardarski)
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: opve@veles.gov.mk
Telefon: +389 43232406
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://veles.gov.mk
Adresa profila kupca: https://e-nabavki.gov.mk/

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: High School Jovce Teslickov
Nacionalni registracijski broj: MK
Poštanska adresa: Panko Brasnar 1
Mjesto: Veles
NUTS kod: MK001 Вардарски (Vardarski)
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: opve@veles.gov.mk
Telefon: +389 43232406
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://veles.gov.mk
Adresa profila kupca: https://e-nabavki.gov.mk/

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Primary School Vasil Glavinov
Nacionalni registracijski broj: MK
Poštanska adresa: Panko Brasnar 1
Mjesto: Veles
NUTS kod: MK001 Вардарски (Vardarski)
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: opve@veles.gov.mk
Telefon: +389 43232406
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://veles.gov.mk
Adresa profila kupca: https://e-nabavki.gov.mk/

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Primary School Blaze Koneski
Nacionalni registracijski broj: MK
Poštanska adresa: Panko Brasnar 1
Mjesto: Veles
NUTS kod: MK001 Вардарски (Vardarski)
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: opve@veles.gov.mk
Telefon: +389 43232406
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://veles.gov.mk
Adresa profila kupca: https://e-nabavki.gov.mk/

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Primary School Panko Brasnarov
Nacionalni registracijski broj: MK
Poštanska adresa: Panko Brasnar 1
Mjesto: Veles
NUTS kod: MK001 Вардарски (Vardarski)
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: opve@veles.gov.mk
Telefon: +389 43232406
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://veles.gov.mk
Adresa profila kupca: https://e-nabavki.gov.mk/

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Primary School Rajko Zinzifov - S.D. Orizari
Nacionalni registracijski broj: MK
Poštanska adresa: Panko Brasnar 1
Mjesto: Veles
NUTS kod: MK001 Вардарски (Vardarski)
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: opve@veles.gov.mk
Telefon: +389 43232406
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://veles.gov.mk
Adresa profila kupca: https://e-nabavki.gov.mk/

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Primary School Stojan Burcevski Buridan - S. Ivankovci
Nacionalni registracijski broj: MK
Poštanska adresa: Panko Brasnar 1
Mjesto: Veles
NUTS kod: MK001 Вардарски (Vardarski)
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: opve@veles.gov.mk
Telefon: +389 43232406
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://veles.gov.mk
Adresa profila kupca: https://e-nabavki.gov.mk/

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/09054501-5719-438a-861c-0b5a060bbe88/1

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://e-nabavki.gov.mk/

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Supply of Portable and Personal Computers for the Needs of the Primary and High Schools in the Municipality of Veles

II.1.2)Glavna CPV oznaka

30213100 Prenosiva računala

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Supply of Portable and Personal computers for the needs of the primary and high schools in the municipality of Veles.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Portable Computers

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

30213100 Prenosiva računala

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)

II.2.4)Opis nabave:

Portable Computers

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Personal Computers

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

30213000 Osobna računala

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)

II.2.4)Opis nabave:

Personal computers.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 24/01/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 24/01/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: da

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Municipality of Veles
Mjesto: Veles
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

24/12/2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: