Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.12.2020. 09:47

(HR) (izmjena) Nabavka opreme za potrebe Centra za pružanje usluga u zajednici Mocire

Izvor: Official Journal of the European Union, 29.12.2020.

Hrvatska-Zagreb: Proizvodi za unutarnje opremanje

2020/S 253-638560

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 232-570081)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Nacionalni registracijski broj: 53969486500
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 78
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za nabavu
E-pošta: nabava@mrms.hr
Telefon: +385 16109615/+385 16106518/+385 16106455
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://mrosp.gov.hr/
Adresa profila kupca: https://mrosp.gov.hr/javna-nabava-4164/4164

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava opreme za potrebe Centra za pružanje usluga u zajednici Mocire

Referentni broj: JN-U-3

II.1.2)Glavna CPV oznaka

39200000 Proizvodi za unutarnje opremanje

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Nabava opreme za potrebe Centra za pružanje usluga u zajednici Mocire.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

24/12/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 232-570081

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 30/12/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 07/01/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 30/12/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi:

Datum: 07/01/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: