Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.12.2020. 09:49

(HR) (izmjena) Nabavka autobusa na pogon stlačnim prirodnim plinom putem financijskog leasinga

Izvor: Official Journal of the European Union, 29.12.2020.


Hrvatska-Zagreb: Autobusi za javni promet

2020/S 253-638561

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 217-530257)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16503788
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Autobusi na pogon stlačnim prirodnim plinom putem financijskog leasinga

Referentni broj: 2020-473

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34121100 Autobusi za javni promet

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je: Autobusi na pogon stlačnim prirodnim plinom putem financijskog leasinga.

Predmet nabave su autobusi za javni gradski prijevoz na pogon stlačenim prirodnim plinom putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci od čega se 80 % vrijednosti predmeta leasinga otplaćuje u 60 mjesečnih rata....

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

24/12/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 217-530257

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 30/12/2020

Lokalno vrijeme: 13:30

Glasi:

Datum: 11/01/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 30/12/2020

Lokalno vrijeme: 13:30

Glasi:

Datum: 11/01/2021

Lokalno vrijeme: 13:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: