Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.12.2020. 12:36

(aukcija) Nabavka tahografskih kartica i sistema za personalizaciju, izdavanje i primjenu tahografskih kartica druge generacije (Smart tahografi)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1110-1-1-84-3-100/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU
PODATAKA BIH
IDB/JIB 4402889700004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Slavica Vučić Vojnović
Adresa Ulica kralja Petra I Karađorđevića 83A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 340-170
Faks (051) 340-180
Elektronska pošta slavica.vucic.vojnovic@iddeea.gov.ba
Internet adresa www.iddeea.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tahografske kartice i sistem za personalizaciju, izdavanje i primjenu tahografskih kartica druge generacije
(Smart tahografi)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30162000-2 Pametne kartice
Dodatni predmet(i) 30210000-4 Mašine za obradu podataka (hardver)
  48000000-8 Programski paketi i informacioni sistemi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1794871,79

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banjaluka, Vuka Karadžića 6

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Šest mjeseci od dana zaključenja ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa zahtjevom iz Tenderske dokumentacije.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.2.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ul. Kralja Petra I Karađorđevića 83A, Banjaluka
Datum i vrijeme 24.2.2021. 12:00


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name The Agency for Identification Documents, Registers and Data Exchange of
Bosnia and Herzegovina (IDDEEA)
UIN 4402889700004
Contact person Slavica Vučić Vojnović
Address Ulica kralja Petra I Karađorđevića 83A
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 340-170
Fax number (051) 340-180
Email address slavica.vucic.vojnovic@iddeea.gov.ba
Website address www.iddeea.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of Tachograph Cards and System for Personalization, Issuance and Application of Second Generation
Tachograph Cards (Smart Tachographs).

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 30162000-2 Smart cards
Additional object(s) 30210000-4 Data-processing machines (hardware)
  48000000-8 Software package and information systems


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Same as in the Tender Documentation.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

15.2.2021.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 24.2.2021. 10:00:00
Address and place Street Kralja Petra I Karađorđevića 83A, 78 000 Banjaluka, Bosnia and
Herzegovina

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: