Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.01.2021. 10:02

(HR) (izmjena) Nabavka lijekova - 2. dio

Izvor: Official Journal of the European Union, 05.01.2021.

Hrvatska-Zadar: Farmaceutski proizvodi

2021/S 002-002744

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 227-556626)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Opća bolnica Zadar
Nacionalni registracijski broj: 11854878552
Poštanska adresa: Bože Peričića 5
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033 Zadarska županija
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nino Funčić
E-pošta: nino.funcic@zd.t-com.hr
Telefon: +385 23505491
Telefaks: +385 312386
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.bolnica-zadar.hr
Adresa profila kupca: www.bolnica-zadar.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Lijekovi – 2. dio

Referentni broj: 13/NVV/20/02

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33600000 Farmaceutski proizvodi

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Lijekovi – 2. dio, za potrebe Opće bolnice Zadar. Opis se nalazi u specifikaciji predmeta nabave – Troškovniku.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

31/12/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 227-556626

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 08/01/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi: 

Datum: 15/01/2021

Lokalno vrijeme: 12:30

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 08/01/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi: 

Datum: 15/01/2021

Lokalno vrijeme: 12:30

VII.2)Ostali dodatni podaci:

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: