Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka putnih listova za državljane BiH i strance

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 77, 29.09.2014

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA
DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU
PODATAKA BiH
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 197-7-1-4-327/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i
razmjenu podataka BiH
Kontakt osoba: Adnan Vukojević
Adresa: Petra Kočića 61 Banja Luka
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402889700004
Telefon: 051340170
Faks: 051340180
Elektronska po{ta: adnan.vukojevic@iddeea.gov.ba
Internet adresa:www.iddeea.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka putnih listova
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka putnih listova za državljane BiH i strance
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 21.10.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: Banja Luka, Petra Kočića 61
(D-15065-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: