Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.01.2021. 09:26

(aukcija) Nabavka poklopaca za šahtove sa ramom - daktilni liv, poliesterskih slivničkih kaca i revizionih okana, betona, kanalizacione armature i livenih željeznih stubića, separatora za pročišćavanje otpadnih voda...

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.01.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

83-1-1-602-3-21/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB 4200316890001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ilvana Velić
Adresa Paromlinska 57
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 658-038
Faks (033) 654-480
Elektronska pošta jkpradsa@bih.net.ba
Internet adresa www.rad.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci ostalih materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u TD.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

17.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.02.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57
Datum i vrijeme 17.02.2021. 12:15


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Ilvana Velić
Adresa Paromlinska 57
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 658-038
Faks (033) 654-480
Elektronska pošta jkpradsa@bih.net.ba
Internet adresa www.rad.com.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Ilvana Velić
Adresa Paromlinska 57
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 658-038
Faks (033) 654-480
Elektronska pošta jkpradsa@bih.net.ba
Internet adresa www.rad.com.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovoro o nabavci poklopaca za šahtove sa ramom - daktilni liv

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
14.036,00 KM (procijenjena godišnja vrijednost)/42.108,00 KM (procijenjena vrijednost okvirnog sporazuma)

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.02.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci poliesterskih slivničkih kaca i revizionih okana

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
50.232,00 KM (procijenjena godišnja vrijednost)/150.696,00 KM (procijenjena vrijednost okvirnog sporazuma)

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.02.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci betona

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
138.000,00 KM (procijenjena godišnja vrijednost)/414.000,00 KM (procijenjena vrijednost okvirnog sporazuma)

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.02.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovoro o nabavci kanalizacione armature i livenih željeznih stubića

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
89.464,00 KM (procijenjena godišnja vrijednost)/268.392,00 KM (procijenjena vrijednost okvirnog sporazuma)

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.02.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovoro o nabavci separatora za pročišćavanje otpadnih voda

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
4.500,00 KM (procijenjena godišnja vrijednost)/13.500,00 KM (procijenjena vrijednost okvirnog sporazuma)

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.02.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci raznih građevinskih materijala i pripadajuće opreme

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
50.000,00 KM (procijenjena godišnja vrijednost)/150.000,00 KM (procijenjena vrijednost okvirnog sporazuma)

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.02.2021. 12:15INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name KJKP RAD d.o.o. SARAJEVO
UIN 4200316890001
Contact person Ilvana Velić
Address Paromlinska 57
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 658-038
Fax number (033) 654-480
Email address jkpradsa@bih.net.ba
Website address www.rad.com.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Sarajevo Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Contract for supply with construction materials

II 1.b. Description of the object of the contract

Construction materials

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 44000000-0 Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)
  44100000-1 Construction materials and associated items
  44110000-4 Construction materials
Additional object(s) 44114000-2 Concrete
  44470000-5 Cast-iron products
  44164300-0 Tubular goods


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
1.038.696,00 BAM

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

 

Lot number Name Date
1 Ugovoro o nabavci poklopaca za šahtove sa ramom - daktilni liv 1 17.02.2021.
2 Ugovor o nabavci poliesterskih slivničkih kaca i revizionih okana 1 17.02.2021.
3 Ugovor o nabavci betona 1 17.02.2021.
4 Ugovoro o nabavci kanalizacione armature i livenih željeznih stubića 1 17.02.2021.
5 Ugovoro o nabavci separatora za pročišćavanje otpadnih voda 1 17.02.2021.
6 Ugovor o nabavci raznih građevinskih materijala i pripadajuće opreme 1 17.02.2021.


III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time
1 Ugovoro o nabavci poklopaca za šahtove sa ramom - daktilni liv 1 17.02.2021. 12:00
2 Ugovor o nabavci poliesterskih slivničkih kaca i revizionih okana 1 17.02.2021. 12:00
3 Ugovor o nabavci betona 1 17.02.2021. 12:00
4 Ugovoro o nabavci kanalizacione armature i livenih željeznih stubića 1 17.02.2021. 12:00
5 Ugovoro o nabavci separatora za pročišćavanje otpadnih voda 1 17.02.2021. 12:00
6 Ugovor o nabavci raznih građevinskih materijala i pripadajuće opreme 1 17.02.2021. 12:00

 

 

Address and place KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57

 


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: