Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka peleta za pošte Živinice, Gračanica, Srebrenik, Brka, Gradačac, Puračić i Tinja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 77, 29.09.2014

"JP BH POŠTA" D.O.O. SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 440-7-1-4-361/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Delić Hasmina
Adresa: Obala Kulina bana br. 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200682210005
Telefon: 033252613
Faks: 033252743
Internet adresa:www.posta.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Poštanske usluge
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci i isporuci peleta za pošte u Centru pošta Tuzla
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i isporuka peleta za pošte Živinice, Gračanica, Srebrenik,
Brka, Gradačac, Puračić i Tinja
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 8.10.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: CENTAR POŠTATUZLA
Aleja Alije Izetbegovića br. 29
75000 Tuzla
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija će biti otpremljena ponuđačima u roku
od 24 sata od prijema pismenog zahtjeva, koji se može poslati i
putem faxa: 035/251-761, a ista se može preuzeti i lično na
protokolu CP Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića br. 29, Tuzla, III
sprat, kancelarija br. 302, takođe uz prijem pismenog zahtjeva.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Delić Hasmina
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića br. 29
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
Telefon: 035308119
Faks: 035251761
Elektronska po{ta: hasminad@bhp.ba
Internet adresa:www.posta.ba
(D-15077-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: