Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka specijalne opreme i monitoring za helikoptere: set kalibracionog alata I IMO, alat I IMO i zemaljska oprema

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 77, 29.09.2014

MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVIJEST
O NABAVI S MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 237-1-1-11-631/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Željko Perić
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj: 71000
Općina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa:www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: Državna razina
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 3
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
LOT 1,2 i 3 Nabavka specijalne opreme i monitoring za helikoptere
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka specijalne opreme i monitoring za helikoptere po LOT 1,2
i3.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Buđet BiH
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
kaouTD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
kaouTD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
kaouTD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 27.10.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:3.11.2014 Vrijeme:14:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.11.2014. Vrijeme: 15:00
Mjesto: Hamdije Kreševljakovića 98, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
svima na znanje
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 1
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka , Set kalibracionog alata I IMO po LOT 1.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
42.735,04
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
42.735,04 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
LB Butile
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 2
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka alata I IMO po LOT 2.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
42.735,04
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
42.735,04 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
LB Butile
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 3
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka zemaljske opreme po LOT 3
II. Ukupna količina ili obim ugovora
42.735,04
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
42.735,04 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
LB Butile
MINISTRY OF DEFENCE
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: Ministry of Defence
Contact person: MR. Željko Perić
Address: Hamdije Kreševljakovića 98
Postal code: 71000
Municipality/City: Sarajevo - Stari Grad
Identification number: 4200745400004
Telephone: 033285500
Fax: 033286697
E-mail:info@mod.gov.ba
Internet address: www.mod.gov.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in I.1
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Administrative bodies
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
State level, State level
I.3.c. Main activity of contracting authority: Public service
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
LOT 1, LOT 2 I LOT 3
II.1.b. Description of the object of the contract
Specijal equipment and monitoring for helicopters: Mi-8/Mi-17,
UH-1H and SA-341/342
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
do 128.205,10 KM
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 27.10.2014.
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 3.11.2014.
Time: 14:00
Address and place: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
ALL
(E-15264-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: