Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.01.2021. 09:31

(HR) (izmjena) Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama nabava vozila sa CCTV kamerom za pregled kanalizacijskih cjevovoda, sustav za generiranje dimnih plinova

Izvor: Official Journal of the European Union, 08.01.2021.

Hrvatska-Zagreb: Kamioni dizalice i samoistovarni kamioni

2021/S 005-005734

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 001-000327)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Nacionalni registracijski broj: 28921383001
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 220
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivan Pavić
E-pošta: ivan.pavic@voda.hr
Telefon: +385 16307350
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.voda.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Nabava specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama; nabava vozila sa CCTV kamerom za pregled kanalizacijskih cjevovoda; sustav za generiranje dimnih plinova

Referentni broj: OP 2020/246

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34142000 Kamioni dizalice i samoistovarni kamioni

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Nabava specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama; nabava vozila sa CCTV kamerom za pregled kanalizacijskih cjevovoda; sustav za generiranje dimnih plinova.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

04/01/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 001-000327

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: II.1.5

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Procijenjena vrijednost (u HRK bez PDV-a):*

Umjesto: 

440 000 000,00

Glasi: 

4 400 000,00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: