Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.01.2021. 15:08

Nabavka polovne mašine utovarivač-gusjeničar

Izvor: Akta.ba, 11.01.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 07-11-2/21

Naziv pravnog lica: Tvornica transportnih uređaja energetik doo Tuzla

(u daljem tektu: Društvo)  

IDB/JIB: 4210256230002

Adresa: Ul. 18 Hrvatske brigade br. 25,75 000 Tuzla, BIH

Telefon: 00 387 35 292 140

Faks: 00 387 35 291 141

Elektronska pošta: nabava@ttuenergetik.ba

Web stranica: wwvv.ttuenergetik.ba

 

Vrsta postupka nabavke: javno nadmetanje

Predmet nabavke: „Nabavka polovne mašine utovarivač-gusjeničar"

 

POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

 

Datum objave obavještenja o nabavci: 11.01.2021. god                          

Adresa preuzimanja tenderske dokumentacije: www.ttuenergetik.ba        

Adresa za prijem ponuda: Ul. 18 Hrvatske brigade br. 25, 75 000 Tuzla             

Rok za prijem ponuda: 21.01.2021. do 13.00 sati  

Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda:

21.01.2021. u 13.30 sati,

U1.18 Hrvatske brigade br. 25, 75 000 Tuzla   

Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a): 60.000,00 KM     

Garancija za ozbiljnost ponude: NE

Instrument obezbjeđenja za dobro izvršenje posla: DA                           

Ograničenja učešća u postupku nabavke: u skladu saTenderskom dokumentacijom     

Sposobnost za obavljanje profesionalne dje 1 atnosti: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom Ekonomska i finansijska podobnost ponuđača: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti: u skladu sa Tenderskom dokumentacijom

I Kriterij za dodjelu ugovora: „najniža cijena tehnički prihvatljive ponude"      

Mjesto isporuke robe/izvr§enja usluga/izvođenja radova: РРР/ DAP skladište Društva        

 

PRAVO UČEŠĆA U POSTUPKU JAVN0G NADMETANIA IMAJU SVI ZAINTERESIRANI PONUĐAČI KOJI POŠALJU ZAHTJEV ZA UČEŠĆE U POSTUPKU NABAVKE PUTEM FAX-Q ILI MAIL-A, NA ADRESU DRUŠTVA DO 18.01.2021. godine

 

Tenderska dokumentacija “Nabavka mašine utovarivač-gusjeničar” 11. Januara 2021.

Tenderska dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: