Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.12.2021. 12:52

(aukcija) Nabavka opreme za potrebe Službe za spašavanje na vodi i pod vodom

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.12.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

413-7-1-32-3-28/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD GORAŽDE
IDB/JIB 4245025030009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mirsada Sirčić
Adresa Maršala Tita br.2.
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 241-450
Faks (038) 221-332
Elektronska pošta grad@gorazde.ba
Internet adresa www.gorazde.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Goražde

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme za potrebe Službe za spašavanje na vodi i pod vodom

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka opreme za potrebe Službe za spašavanje na vodi i pod vodom

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34520000-8 Čamci


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

količine su određene u tehničkoj specifikaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8250,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Službene prostorije Profesionalne vatrogasne jedinice Ul.Šukrije Kukavice 2 Goražde

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 mjeseci od zaključenja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

opisano u td

III 4. Ograničenja za učešće

ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

opisano u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

ne

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.12.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.12.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zgrada Grada Goražda, Ul.Maršala Tita 2 u Goraždu, velika sala/III sprat
Datum i vrijeme 23.12.2021. 12:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: