Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.12.2021. 09:26

(aukcija) Nabavka potrošnog materijala i dezinfekcionih sredstava

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.12.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

39-1-1-90-3-50/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200014530006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Advija Efendić
Adresa Kolodvorska 14
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 722-334
Faks (033) 655-939
Elektronska pošta info@hitnaks.ba
Internet adresa www.hitnaks.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

13

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Potrošni materijal i dezinfekciona sredstva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

31.12.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao pod 1
Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Vata

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141117-3 Vata


III Ukupna količina ili obim ugovora
1872,00 KM sa PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 god.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao pod 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.12.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Komprese

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141119-7 Komprese


III Ukupna količina ili obim ugovora
4212,00 sa PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 god.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao pod 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.12.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Papirnate komprese

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33198100-5 Papirnate komprese


III Ukupna količina ili obim ugovora
585,00 K sa PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 god.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao pod 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.12.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zavoji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141113-4 Zavoji


III Ukupna količina ili obim ugovora
5440,50 sa PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4650,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 god.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao pod 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.12.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Trake s reagensima

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124131-2 Trake s reagensima


III Ukupna količina ili obim ugovora
3954,60 sa PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3380,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 god.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao pod 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.12.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lancete za krv

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141900-9 Lancete za krv


III Ukupna količina ili obim ugovora
1462,50 KM sa PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1250,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 god.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao pod 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.12.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zaštitna oprema

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
42354,00 KM sa PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

36200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 god.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao pod 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.12.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rukavice za jednokratnu upotrebu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141420-0 Hirurške rukavice


III Ukupna količina ili obim ugovora
69849,00 KM sa PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

59700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 god.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao pod 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.12.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zaštitni pokrivači radne površine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
2749,50 KM sa PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2350,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 god.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao pod 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.12.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Proizvodi od netkanog materijala

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
585,00 K sa PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 god.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao pod 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.12.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Potrepštine za spajanje, šivanje i ligature

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141120-7 Potrepštine za spajanje, šivanje, ligature


III Ukupna količina ili obim ugovora
4212,00 KM sa PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 god.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao pod 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.12.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dezinficijens

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
13829,40 KM sa PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11820,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 god.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao pd 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.12.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Antiseptici

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
994,50 KM sa PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

850,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 god.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao pod 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.12.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.01.2022. 12:15

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: