Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.02.2022. 13:40

(aukcija) Nabavka kancelarijskog materijala (tonera, ketridža, papira i birotehničkog materijala)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.02.2022.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1387-1-1-36-3-25/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVISNO PREDUZEĆE "HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI" AD TREBINJE
IDB/JIB 4401355020001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Srđan Ambulija dipl.pravnik, telefon: 059/278-330, E-mail:
nabavke@henatrebisnjici.com, faks: 059/225-021
Adresa Obala Luke Vukalovića br. 2
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 260-213
Faks (059) 260-782
Elektronska pošta het@henatrebisnjici.com
Internet adresa www.henatrebisnjici.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

80000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kancelarijski materijal (toneri, ketridži, papir i birotehnički materijal)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kancelarijski materijal

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskom dokumentu

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskom dokumentu

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskom dokumentu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskom dokumentu

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.3.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.3.2022. 9:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Obala Luke Vukalovića br. 2. 89101 Trebinje, mali amfiteatar
Datum i vrijeme 11.3.2022. 9:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderski dokument može se preuzeti isključivo preko Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Birotehnički materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kancelarijski materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskom dokumentu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robe za sve LOT-ove će se isporučiti na paritetu DDP-Trebinje, na adresu: Upravna zgrada Preduzeća, HET 1-
Grančarevo; HET 2-Gorica; Trebinje, RS/BiH.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.3.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.3.2022. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.3.2022. 9:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Toneri i ketridži

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kancelarijski materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskom dokumentu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robe za sve LOT-ove će se isporučiti na paritetu DDP-Trebinje, na adresu: Upravna zgrada Preduzeća, HET 1-
Grančarevo; HET 2-Gorica; Trebinje, RS/BiH.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.3.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.3.2022. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.3.2022. 9:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Papir

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kancelarijski materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30199130-0 Kopirni papir


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskom dokumentu

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

28000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

10 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robe za sve LOT-ove će se isporučiti na paritetu DDP-Trebinje, na adresu: Upravna zgrada Preduzeća, HET 1-
Grančarevo; HET 2-Gorica; Trebinje, RS/BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.3.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.3.2022. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.3.2022. 9:30

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: