Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.04.2022. 09:24

(HR) (izmjena) Nabavka osobnih zaštitnih sredstava

Izvor: Official Journal of the European Union, 05.04.2022.

Hrvatska-Zagreb: Odjeća, obuća, prtljaga i pribor

2022/S 067-177211

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 027-068348)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA - 7 grupa

 

Referentni broj: 2021-61
II.1.2)Glavna CPV oznaka
18000000 Odjeća, obuća, prtljaga i pribor
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave su OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA.

Nabavlja se roba OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA za razdoblje od tri godine. Poslodavac je obvezan prema odredbama Zakona o zaštiti na radu (N.N. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) osigurati radnicima odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu i osigurati da je radnici pri obavljanju poslova koriste na propisani način. Naime, prilikom obavljanja različitih poslova, potrebno je zbog ugrožene sigurnosti i zdravlja radnika koristiti osobnu zaštitnu opremu. U skladu s potrebama, poslodavac nabavlja potrebna osobna zaštitna sredstva koja se koriste pri obavljanju poslova gdje postoje rizici za radnika.

CPV: 18000000-9

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/03/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 027-068348

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 04/04/2022
Lokalno vrijeme: 12:30
Glasi:
Datum: 22/04/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 04/04/2022
Lokalno vrijeme: 12:30
Glasi:
Datum: 22/04/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: