Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.04.2022. 09:30

(HR) (izmjena) Nabavka opreme za dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i oprema bolničke ljekarne

Izvor: Official Journal of the European Union, 05.04.2022.
  •  

Hrvatska-Zagreb: Medicinske naprave

2022/S 067-177215

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 242-637314)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

OPREMA DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE ZAVODA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU I OPREMA BOLNIČKE LJEKARNE-grupe

 

Referentni broj: 010-018-207-2021 EMV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33100000 Medicinske naprave
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je: Oprema dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i oprema bolničke ljekarne

u sklopu projekta Opremanje dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Kliničke bolnice „Sveti Duh“, financirana bespovratnim sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KK.08.1.2.03.0006. te Dodatku br.1. i Dodatku br.2. Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.03.0006. Opremanje dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/03/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 242-637314

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 05/04/2022
Lokalno vrijeme: 10:30
Glasi:
Datum: 20/04/2022
Lokalno vrijeme: 10:30
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 05/04/2022
Lokalno vrijeme: 10:30
Glasi:
Datum: 20/04/2022
Lokalno vrijeme: 10:30
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: