Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.04.2022. 11:29

(aukcija) Nabavka materijala za tehničko održavanje objekata i opreme u 2022. godini

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.04.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

916-7-1-23-3-4/22ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA SBK/KSB
IDB/JIB 4236202350001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nail Mekić
Adresa Aleja Konzula bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 546-222
Faks (030) 518-763
Elektronska pošta nabava@mupsbk.com.ba
Internet adresa www.mupsbk-ksb.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka materijala za tehničko održavanje objekata i opreme u 2022.godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka materijala za tehničko održavanje objekata i opreme u 2022.godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli
Dodatni predmet(i) 44190000-8 Razni građevinski materijali
  44310000-6 Proizvodi od žice
  44110000-4 Građevinski materijali
  44115200-1 Materijal za vodoinstalacije i grijanje
  44423200-3 Ljestve
  19500000-1 Gumeni i plastični proizvodi
  32551000-0 Telefonski kablovi i pridružena oprema
  32550000-3 Telefonska oprema

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Do 49.999,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49999,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište MUP-a SBK/KSB Travnik , Aleja konzula bb

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

5.5.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.05.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Proračuna SBK/KSB, Fatmić 1,
72270 Travnik.
Datum i vrijeme 05.05.2022. 13:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba SENAD TABAKOVIĆ
Adresa Fatmić 1
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 335-050
Faks
Elektronska pošta senad.tabakovic@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba SENAD TABAKOVIĆ
Adresa Fatmić 1
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 335-050
Faks
Elektronska pošta senad.tabakovic@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: