Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.06.2022. 09:40

(aukcija) Nabavka uglja

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1122-7-1-18-3-4/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK
IDB/JIB 4209500050005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dženan Delić
Adresa Klokotnica bb
Poštanski broj 74207 Klokotnica (bhp sa)
Općina/Grad Doboj Istok
Telefon (035) 369-504
Faks (035) 720-539
Elektronska pošta tenderi@dzdobojistok.ba
Internet adresa www.dzdobojistok.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uglja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka mrkog uglja kocka.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet09111210-5 Mrki ugalj

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

80 tona

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18400,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU DOM ZDRAVLJA CENTRALNI OBJEKAT

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DO ZAVRŠETKA ISPORUKE

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.6.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto PROSTORIJE UGOVORNOG ORGANA
Datum i vrijeme 27.06.2022. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: