Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.06.2022. 10:20

(poništenje aukcije) Nabavka vozila

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

30099-1-1-13-4-31/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZE-DO KANTONA-UPRAVA POLICIJE
IDB/JIB 4218294630163
Kontakt osoba Samra Čabaravdić
Adresa Trg BiH broj 6
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 406-218
Faks (032) 406-218
Elektronska pošta komercijala@mupzdk.gov.ba
Internet adresa www.mupzdk.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet34114200-1 Policijski automobili

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 komad

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Uprava policije MUP-a ZE-DO kantona u sjedištu, Zenica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do momenta isporuke

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Poništava se postupak javne nabavke za "Nabavka vozila", iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva - član
69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

25.5.2022.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: