Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.06.2022. 14:21

(aukcija) Nabavka navalnog vatrogasnog vozila za potrebe PVJ Živinice

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

430-1-1-54-3-81/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD ŽIVINICE
IDB/JIB 4209579210002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Fahrudin Kuljaninović
Adresa Alije Izetbegovića 28
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 743-300
Faks (035) 772-125
Elektronska pošta opcina.zivinice@bih.net.ba
Internet adresa www.opcinazivinice.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka navalnog vatrogasnog vozila za potrebe PVJ Živinice

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

podrazumijeva nabavku jednog novog navalnog vatrogasnog vozila za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice Živinice -
komplet - a sve u skladu sa navedenim u „Tehničke karakteristike Vatrogasno navalno vozilo“, koji se nalazi u prilogu
tenderske dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34144210-3 Vatrogasna vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

367521,37

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ul. Alije Izetbegovića broj 28 i broj 30- Grad Živinice

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.07.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ulica Alije Izetbegovića br. 28 – 75 270 Živinice (I sprat-Sala za sastanke)
Datum i vrijeme 19.07.2022. 12:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osobe: Fahrudin Kuljaninović i Alija Ćehajić
Telefon: 035/743-386; 743-317
Faks: 035/772-125
e-mail: fahrudink@gradzivinice.ba


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name City of Živinice
UIN 4209579210002
Contact person Fahrudin Kuljaninović
Address Alije Izetbegovića 28
Postal code 75270 Živinice (bhp sa)
Municipality/City Živinice
Telephone (035) 743-300
Fax number (035) 772-125
Email address opcina.zivinice@bih.net.ba
Website address www.opcinazivinice.org

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

City,

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Fire Department Vehicle

II 1.b. Description of the object of the contract

Fire department vehicle in accordance to the technical description attached Annex 10 of the procurement documentation

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 34144210-3 Firefighting vehicles

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
1

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

18.7.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 19.7.2022. 12:00:00
Address and place Street Alija Izetbegovića 28, 75270 Živinice, Bosnia and Herzegovina

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: