Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.06.2022. 15:46

(poništenje poziva) Nabavka lijekova i medicinskog potrošnog materijala, 1,2,3,6,8,9,10,25,28

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.06.2022.
OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

387-1-1-357-4-13/22


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv HRVATSKA BOLNICA "DR. FRA MATO NIKOLIĆ" NOVA BILA
IDB/JIB 4236052950005
Kontakt osoba Andrea Šarac
Adresa Dubrave bb, Nova Bila
Poštanski broj 72276 Nova Bila (hp mo)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 708-571
Faks (030) 707-421
Elektronička pošta uprava@bolnica-novabila.com
Internet adresa www.bolnica-novabila.com

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3,6,8,9,10,25,28

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3576000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava lijekova i medicinskog potrošnog materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava lijekova i medicinskog potrošnog materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 8. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

321000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila

V Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJEVII 1. Datum poništenja

10.5.2022.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 Lijekovi s učinkom na krv i krvotvorne organe

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 Lijekovi s učinkom na krv i krvotvorne organe

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

651000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila

V Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJEVII 1. Datum poništenja

10.5.2022.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 Lijekovi s učinkom na kardiovaskularni sustav

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 Lijekovi s učinkom na kardiovaskularni sustav

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

99000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila

V Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJEVII 1. Datum poništenja

10.5.2022.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

495000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila

V Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJEVII 1. Datum poništenja

10.5.2022.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8 Lijekovi s učinkom na nervni sustav

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8 Lijekovi s učinkom na nervni sustav

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

342000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila

V Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJEVII 1. Datum poništenja

10.5.2022.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9 Lijekovi s učinkom na respiratorni sustav

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9 Lijekovi s učinkom na respiratorni sustav

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila

V Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJEVII 1. Datum poništenja

10.5.2022.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10 Infuzione otopine

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10 Infuzione otopine

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

309000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila

V Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Ponuđač je bio jedini koji je dostavio ponudu za predmetni Lot, ali nije postupio sukladno zahtjevu u pogledu roka dostave

traženih dokumenata (čl. 45 ZJN), postavljenom u točki 7.1.4. tenderske dokumentacije i točkom II stavak 1. dispozitiva
odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, odnosno tražena dokumenta je dostavio protekom utvrđenog roka.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

10.5.2022.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 25 Sredstva za higijenu kože i sluznice

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 25 Sredstva za higijenu kože i sluznice

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

600,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila

V Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Ponuđač je bio jedini koji je dostavio ponudu za predmetni Lot, ali nije postupio sukladno zahtjevu u pogledu roka dostave

traženih dokumenata (čl. 45 ZJN), postavljenom u točki 7.1.4. tenderske dokumentacije i točkom II stavak 1. dispozitiva
odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, odnosno tražena dokumenta je dostavio protekom utvrđenog roka.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

10.5.2022.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 28 Enteralni pripravci

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 28 Enteralni pripravci

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bil

V Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Ponuđač je bio jedini koji je dostavio ponudu za predmetni Lot, ali nije postupio sukladno zahtjevu u pogledu roka dostave

traženih dokumenata (čl. 45 ZJN), postavljenom u točki 7.1.4. tenderske dokumentacije i točkom II stavak 1. dispozitiva
odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, odnosno tražena dokumenta je dostavio protekom utvrđenog roka.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

10.5.2022.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: