Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2022. 10:21

(aukcija) Nabavka rezervnih dijelova za održavanje sistema daljinskog grijanja i mjerne sonde za uređaj za mjerenje KGH parametara

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

893-7-1-362-3-301/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Rifet Kožljak
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za održavanje sistema daljinskog grijanja i mjerne sonde za uređaj za mjerenje KGH parametara

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za održavanje sistema daljinskog grijanja i mjerne sonde za uređaj za mjerenje KGH
parametara“ u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije.
Postupak nabavke je podjeljen na 2 (dva) LOT-a i to:
LOT 1 Nabavka i isporuka rezervnih dijelova za potrebe održavanja sistema daljinskog grijanja
LOT 2 Nabavka i isporuka mjerne sonde za uređaj za mjerenje KGH parametara proizvođača TESTO

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva
Dodatni predmet(i) 39715200-9 Oprema za grijanje

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.6.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.07.2022. 09:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Bolnička br. 25, 71 000 Sarajevo, sala Tehničkog sektora
Datum i vrijeme 01.07.2022. 10:00


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Rifet Kožljak
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-276
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta rifet.kozljak@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka rezervnih dijelova za potrebe održavanja sistema daljinskog grijanja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka rezervnih dijelova za potrebe održavanja sistema daljinskog grijanja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39715200-9 Oprema za grijanje

III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

26000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano tenderskom dokumentacijom

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano tenderskom dokumentacijom

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.07.2022. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.07.2022. 10:00


X Dodatne informacije

Definisano tenderskom dokumentacijom


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka mjerne sonde za uređaj za mjerenje KGH parametara proizvođača TESTO

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka mjerne sonde za uređaj za mjerenje KGH parametara proizvođača TESTO

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39715200-9 Oprema za grijanje

III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano tenderskom dokumentacijom

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano tenderskom dokumentacijom

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.06.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.07.2022. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.07.2022. 10:00


X Dodatne informacije

Definisano tenderskom dokumentacijom

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: