Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2022. 15:23

(poništenje aukcije) Nabavka koncentrata za koke nosilice

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

738-1-1-6-4-12/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KPZ ZT P. J. NOVI ŽIVOT ZENICA
IDB/JIB 4218100880008
Kontakt osoba MIRSAD SMAJIŠ
Adresa Sarajevska 36
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 449-706
Faks (032) 463-062
Elektronska pošta ekonomski@kpzzt.gov.ba
Internet adresa www.kpzzt.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

160000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka koncentrata za koke nosilice

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka koncentrata za koke nosilice

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15710000-8 Pripremljena hrana za domaće i ostale životinje

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

160.000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Farma Begov Han

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Postupajući po Rješenju URŽ-a, donesena Odluka o izboru ponuđača, broj: 01-11-2914/21 od 29.03.2022. godine
PRIMAPROM d.o.o. Banjaluka, nakon isteka zakonskog roka dostavljeni prijedlog Okvirnog sporazuma i Ugovora na potpis
izabranom ponuđaču, koji dopisom izvještava ugovorni organ da odustaje od zaključivanja dostavljenih prijedloga i u prilogu
dopisa vraća nepotpisane ugovornom organu. S obzirom da nema druge prihvatljive ponude, postupak se mora poništiti.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

13.6.2022.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: