Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2022. 14:24

(aukcija) Nabavka uniformi, obuće i odjeće za potrebe potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-1-1-345-3-384/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Aida Šerifović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

14

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uniformi,obuće i odjeće za potrebe potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka uniformi,obuće i odjeće za potrebe potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor
Dodatni predmet(i) 18100000-0 Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor
  18110000-3 Radna odjeća
  18130000-9 Posebna radna odijela
  18800000-7 Obuća

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto sala 59,II sprat,zgrada Vlade BD BiH,Bulevar mira 1 Brčko
Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:15

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti besplatno, isključivo na portalu www.ejn.gov.ba


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Aida Šerifović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 240-728
Faks (049) 240-728
Elektronska pošta aida.serifovic@bdcentral.net
Internet adresa
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radnih vatrogasnih uniformi za potrebe Odsjeka ZOP-a i spašavanje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

41085,47

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radnih i sigurnosnih uniformi za potrebe Odsjeka civilne zaštite

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14615,38

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radnih i sigurnosnih uniformi za potrebe Odsjeka OiO i FTZ

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29769,23

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka Vatrogasnih zaštitnih intervencijskih odijela

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

28888,89

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka specijalnih zaštitnih uniformi za spasavanje na brzim vodama

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5299,03

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Policijska uniforma

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

102564,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

HTZ oprema(radna odjeća i obuća za pomoćno osoblje i higijeničarke)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Odijelo za markirante u Policiji BD BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4103,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uniformi,odjeće i obuće službenika i namještenika u Pravosuđu Brčko distrikta BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uniformi,odjeće i obuće službenika i namještenika u Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radne odjeće za zaposlenike Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabaka obuće za terenski rad komisije za potrebe Odjeljenja za raseljena lica,izbjeglice i stambena pitanja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2136,75

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radne i zaštitne odjeće za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radne i zaštitne obuće za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor

III Ukupna količina ili obim ugovora
navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

460,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.07.2022. 12:15INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Government of Brcko district BiH
UIN 4600082130006
Contact person Aida Šerifović
Address Bulevar mira 1
Postal code 76000 Brčko (sp bl)
Municipality/City Brčko Distrikt
Telephone (049) 212-708
Fax number (049) 212-708
Email address alma.kaloper@bdcentral.net
Website address www.bdcentral.net

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Brčko District

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of uniforms; footwear and clothing for the BD of B&H Government and other BD B&H institutions

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 18000000-9 Clothing, footwear, luggage articles and accessories
Additional object(s) 18100000-0 Occupational clothing, special workwear and accessories
  18110000-3 Occupational clothing
  18130000-9 Special workwear
  18800000-7 Footwear

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As stated in the tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
1 Nabavka radnih vatrogasnih uniformi za potrebe Odsjeka ZOP-a i 2 25.07.2022.
2 Nabavka radnih i sigurnosnih uniformi za potrebe Odsjeka civilne zaštite 2 25.07.2022.
3 Nabavka radnih i sigurnosnih uniformi za potrebe Odsjeka OiO i FTZ 2 25.07.2022.
4 Nabavka Vatrogasnih zaštitnih intervencijskih odijela 2 25.07.2022.
5 Nabavka specijalnih zaštitnih uniformi za spasavanje na brzim vodama 2 25.07.2022.
6 Policijska uniforma 2 25.07.2022.
7 HTZ oprema(radna odjeća i obuća za pomoćno osoblje i higijeničarke) 2 25.07.2022.
8 Odijelo za markirante u Policiji BD BiH 2 25.07.2022.
9 Nabavka uniformi,odjeće i obuće službenika i namještenika u Pravosuđu 2 25.07.2022.
10 Nabavka uniformi,odjeće i obuće službenika i namještenika u 25 25.07.2022.
11 Nabavka radne odjeće za zaposlenike Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ 25 25.07.2022.
12 Nabaka obuće za terenski rad komisije za potrebe Odjeljenja za raseljena 25 25.07.2022.
13 Nabavka radne i zaštitne odjeće za potrebe Kancelarije za upravljanje 25 25.07.2022.
14 Nabavka radne i zaštitne obuće za potrebe Kancelarije za upravljanje 25 25.07.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
1 Nabavka radnih vatrogasnih uniformi za potrebe Odsjeka ZOP-a i 2 28.07.2022. 12:00
2 Nabavka radnih i sigurnosnih uniformi za potrebe Odsjeka civilne zaštite 2 28.07.2022. 12:00
3 Nabavka radnih i sigurnosnih uniformi za potrebe Odsjeka OiO i FTZ 2 28.07.2022. 12:00
4 Nabavka Vatrogasnih zaštitnih intervencijskih odijela 2 28.07.2022. 12:00
5 Nabavka specijalnih zaštitnih uniformi za spasavanje na brzim vodama 2 28.07.2022. 12:00
6 Policijska uniforma 2 28.07.2022. 12:00
7 HTZ oprema(radna odjeća i obuća za pomoćno osoblje i higijeničarke) 2 28.07.2022. 12:00
8 Odijelo za markirante u Policiji BD BiH 2 28.07.2022. 12:00
9 Nabavka uniformi,odjeće i obuće službenika i namještenika u Pravosuđu 2 28.07.2022. 12:00
10 Nabavka uniformi,odjeće i obuće službenika i namještenika u 28 28.07.2022. 12:00
11 Nabavka radne odjeće za zaposlenike Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ 28 28.07.2022. 12:00
12 Nabaka obuće za terenski rad komisije za potrebe Odjeljenja za raseljena 28 28.07.2022. 12:00
13 Nabavka radne i zaštitne odjeće za potrebe Kancelarije za upravljanje 28 28.07.2022. 12:00
14 Nabavka radne i zaštitne obuće za potrebe Kancelarije za upravljanje 28 28.07.2022. 12:00
 
Address and place As stated in the Annex A.


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

The bidders may obtain the tender documents free of charge and exclusively on the web page: www.ejn.gov.ba

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: