Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2022. 11:31

(aukcija) Nabavka ambalažnog materijala

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

794-1-1-120-3-14/22ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200539410001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Bojan Simović
Adresa Danijela Ozme 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 251-300
Faks (033) 251-329
Elektronska pošta nabavka@izbori.ba
Internet adresa www.izbori.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

240000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ambalažnog materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ambalažnog materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
  18937000-6 Vreće za pakiranje robe
  44617100-9 Kartonske kutije

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u Td

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u Td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u Td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u Td

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.07.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Danijela Ozme br.7, 71000 Sarajevo
Datum i vrijeme 27.07.2022. 12:15


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Bojan Simović
Adresa Danijela Ozme 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 251-300
Faks (033) 251-329
Elektronska pošta nabavka@izbori.ba
Internet adresa www.izbori.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Bojan Simović
Adresa Danijela Ozme 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 251-300
Faks (033) 251-329
Elektronska pošta nabavka@izbori.ba
Internet adresa www.izbori.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ambalažnog materijala (PVC vreće) za biračka mjesta i skladište Centralne izborne komisije BiH

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ambalažnog materijala (PVC vreće) za biračka mjesta i skladište Centralne izborne komisije BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
171.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

171000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište Centralne izborne komisije BiH, Ulica Kasindolskog bataljona 14., Istočno Sarajevo.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.07.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.07.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ambalažnog materijala (kartonske kutije) za biračka mjesta i skladište Centralne izborne komisije BiH

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ambalažnog materijala (kartonske kutije) za biračka mjesta i skladište Centralne izborne komisije BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
69.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

69000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište Centralne izborne komisije BiH, Ulica Kasindolskog bataljona 14., Istočno Sarajevo.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.07.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 27.07.2022. 12:15


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Central Election Commission of Bosnia & Herzegovina
UIN 4200539410001
Contact person Bojan Simović
Address Danijela Ozme 7
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 251-300
Fax number (033) 251-329
Email address nabavka@izbori.ba
Website address www.izbori.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of packaging material for General Election

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement of packaging material

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 30000000-9 Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
  18937000-6 Goods-packing sacks
  44617100-9 Cartons

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
240.000,00 KM

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
1 Nabavka ambalažnog materijala (PVC vreće) za biračka mjesta i skladište 2 25.07.2022.
2 Nabavka ambalažnog materijala (kartonske kutije) za biračka mjesta i 2 25.07.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
1 Nabavka ambalažnog materijala (PVC vreće) za biračka mjesta i skladište 2 27.07.2022. 12:00
2 Nabavka ambalažnog materijala (kartonske kutije) za biračka mjesta i 2 27.07.2022. 12:00
 
Address and place Danijela Ozme 7, Sarajevo, BiH


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: